Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
Zachodniopomorski Związek Stowarzyszeń Abstynenckich został założony w dniu 21.01.2012 w Kamieniu Pomorskim.
Wspiera zarówno stowarzyszenia członkowskie, jak również wspomaga inne organizacje w naszym województwie działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uzyskiwanie trzeźwości, często również zintegrowanie rodziny, powodują niejako samoczynnie zmiany sposobu wartościowania człowieka, jego celów doraźnych jak i życiowych.
Szczególne znaczenie mają u nas działania integrujące rodziny. Zmiany w zakresie wartościowania celów u ludzi rozpoczynających abstynencję są widoczne we wszystkich wymiarach życia: materialnych – gdzie jest to łatwo dostrzegalne, wychowawczych – i tu jest potrzebny czas na naukę, gdyż wychowaniu podlega w zasadzie cała rodzina oraz w wymiarze duchowym.
Podczas nauki życia w trzeźwości w naszych Stowarzyszeniach jedną z zasad jest zmiana tradycji i obyczajów przez eliminację z nich alkoholu, przy pozostawieniu – wręcz pielęgnacji – pozostałych elementów normalnego życia. Takim przykładem mogą być tradycyjne spotkania wigilijne, wielkanocne, obchody rocznicowe i inne. W czasie tych uroczystości biorą udział całe rodziny wraz z dziećmi, często z udziałem osoby duchownej. Te uroczyste, tradycyjne spotkania są przeżyciem szczególnie dla dzieci, często powodują, że to właśnie dzieci stają się w domu strażnikami trzeźwości, a autorytet rodziców wyraźnie rośnie.

Związek na bazie doświadczeń wypracowanych przez Stowarzyszenia będzie umacniał i poszerzał środowiska abstynenckie, aby przez to społeczeństwo naszego Województwa stało się bardziej odpowiedzialne nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za wychowanie dzieci i młodzieży.