Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH
 • Data rejestracji w KRS: 2015-02-25

 • KRS 0000545341

 • REGON 36087799700000

 • NIP 9860241073

 
STOWARZYSZENIA - ZAŁOŻYCIELE
 • Kamieńskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta OPOKA / Kamień Pomorski

 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta ROZWAGA / Międzyzdroje

 • Nowogardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta HANIA / Nowogard

 
ZARZĄD
 • Beata Burlikowska - Prezes

 • Jolanta Dąbrowska - Vice Prezes

 • Stanisław Kozaczuk - Sekretarz

 • Wojciech Majczyna - skarbnik

 
KOMISJA REWIZYJNA
 • Mariusz Wójcik - Przewodniczący Komisji

 • Stefan Szkiełko - Członek Komisji

 • Adam Oniszczuk - Członek Komisji

 
Dokumenty do pobrania:
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Pobierz plik pdf ....
Ustawa prawo o stowarzyszeniach Pobierz plik pdf ....

Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholiz.

Pobierz plik pdf ....